Sensibilitzar - SUBMON

Sensibilitzar

Difondre a la societat una visió científica en temes de conservació i medi ambient.

En un món cada cop més globalitzat on les interconnexions econòmiques i socials han estat interioritzades per tots, cal avançar ara en entendre que les interconnexions ambientals també ho estan.

Amb aquest objectiu es vol traslladar la ciència a la societat, de forma que hom pugui adquirir una visió científica consolidada, que l'ajudi a valorar i implementar des de el coneixement un canvi en les seves actituds per tal de desenvolupar un futur sostenible.

Què fem a SUBMON per ajudar a sensibilitzar

Serveis de comunicació i divulgació:

  • Documentació audiovisual
  • Campanyes de sensibilització
  • Material de comunicació

Veure més informació sobre què fem.

Llocs on hem actuat per a sensibilitzar

Mapa amb els llocs i les imatges sobre cóm actuem a SUBMON per a sensibilitzar:


[Inici de pàgina]